Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]

Bina inşaatında alüminyum /

Sarı, Abdullah
1958
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]
Tez [Doçentlik]

Hünkar Mahfilleri /

Sudalı, Muzaffer
1958
Tez [Doçentlik]

Antik devir küçük Asya evleri /

Usman, Mükerrem
1958
Tez [Doçentlik]