Tür [1]
Alt Biçim [1]
Bölüm [1]
Dil [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13018779

POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ

2004
Süreli / Yıl2004
Süreli / Sayı3-4
Süreli / Cilt6