Şekil: Fotokopi Yayınlayan: - Bulunan: 23 Adet 0.575 sn
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]

Aseismic design of concrete dams /

Altınışık, D.
1980
Tez [Doktora]

Halkalar cisimler üzerine /

Baydar, Sadi
1980
Tez [Doçentlik]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]