Tür [1]
Alt Biçim [1]
Bölüm [1]
Yazar [3]
Dil [1]
Yayın Tarihi [3]
Konu [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tez Yer Bilgisi [1]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]

Aseismic design of concrete dams /

Altınışık, D.
1980