Tür [1]
Alt Biçim [1]
Bölüm [1]
Yazar [20]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Konu [1]
Yayınlayan [7]
Şekil [2]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tez Yer Bilgisi [1]
Bilim Dalı [20]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]

Germanyum'da iletkenlik ve Hall olayı /

Kındıkoğlu (Korkmaz), Selahattin
1984
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]

Notrinolar ve özellikleri /

Küçükarslan, Ayşe
1996
Tez [Yüksek Lisans]