Tür [3]
Alt Biçim [10]
Bölüm [1]
Yazar [20]
Dil [6]
Yayın Tarihi [20]
Konu [2]
Yayınlayan [14]
Şekil [3]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tez Yer Bilgisi [1]
Bilim Dalı [20]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Doktora]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]

Germanyum'da iletkenlik ve Hall olayı /

Kındıkoğlu (Korkmaz), Selahattin
1984
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]
Tez [Yüksek Lisans]