Tür [3]
Alt Biçim [12]
Bölüm [5]
Yazar [20]
Dil [11]
Yayın Tarihi [20]
Konu [19]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [4]
Süreli / Yıl [5]
Süreli / Sayı [20]
Süreli / Cilt [5]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap [Sözlük]
Kitap [Sözlük]
Kitap [Sözlük]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap