Kitap [Din]
9789753899635

Kitabu’t-tevhid = كتاب التوحيد / Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî= محمد بن محمود الماتريدي el-Matüridi, tercüme Bekir Topaloğlu.

el-Matüridi, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî= محمد بن محمود الماتريدي
2018