Tür [4]
Alt Biçim [13]
Bölüm [6]
Yazar [20]
Dil [10]
Yayın Tarihi [20]
Konu [19]
Yayınlayan [20]
Şekil [2]
Ortam [1]
Süre [6]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [20]
Süreli / Cilt [20]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tez Yer Bilgisi [2]
Kitap
Kitap
Kitap [Sözlük]
Kitap [Sözlük]
Kitap [Sözlük]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap